Velkommen til Snejbjerg Hallens hjemmeside

Her finder du information omkring Snejbjerg Hallen og restaurant samt de enkelte større aktiviteter i hallen.Nærmere information omkring udleje af hallen - under "Kontakt"

  

Der blev udviklet en speciel hjemmeside for Snejbjerg Multihal hvor man kunne følge alle aktiviteter omkring byggeprojektet. Her findes en status og tilbageblik på projektet og de mange aktiviteter som samlet set gjorde det muligt at indsamle de godt 4 mill. kr. til byggeriet. Her kan du også finde kontaktoplysninger på alle de frivillige der deltog i de forskellige arbejdsgrupper for multihallen.  www.snejbjerg-multihal.dk .

"Pulsen" er det nye fælles navn for vores skole/hal center og der er overvejelser igang om den fremtidige platform for vores kommunikation. Indtil videre foregår der derfor ikke yderligere udvikling af de to hjemmesider.

 

Der henvises til Snejbjerg SG&I's hjemmeside omkring de enkelte afdelingers aktiviter i hallen.


Nyheder / Info........:

Ny Adresse.

Som følge af det nye byggeri og ny tilkørsel via Snejbjerg Hovedgade har både skole og hal fået ny post adresse. Ny adresse er Snejbjerg Hovedgade 75A, idet fremtidig trafik fra hallen primært vil foregå fra hovedgaden. Planen er at der fortsat bliver indkørsel via Nørretanderupvej men udkørsel skal foregå til hovedgaden.

 

Indvielse af Snejbjerg Skole og Snejbjerg Hallen "Pulsen - vilje mål og hjerte".

Fredag d. 14. august invies vores nye flotte skole og hal ved en officiel indvielse. Derefter er alle velkomne til et ÅBENT HUS arrangement på hele området. Her vil der være rundvisning og du kan se både de nye haller og den nye skole. Se invitationen her:Invitation til Åbent hus Fredag d. 14. august kl. 14-16  - Alle er velkomne!!

 

Skolemad fra august 2015 i et nyt samarbejde mellem skole og hallens restaurant : 

Læs mere under menu punktet Skolemad

 

Indsamling - 4mio er nået !! : 

Så nå vi - allerede "før tid" - målet på de første 4 mio. i indsamling som Snejbjerg Hallens andel til det nye idræts- og skole byggeri. Læs mere på www.snejbjerg-multihal.dk. Hallens bestyrelse og styregruppe fortsætter ufortrødent videre i "jagten" på et højere beløb. I forhold til det oprindelige projekt - samt undervejs - er der "skåret" ift. vores ønsker og forventninger, så der restererer en del ting, som vi må forsøge at finde midler til, hvis både de gamle og nye idrætshaller skal fremstå som en flot enhed. 

 

Registrering som bidragsyder: (i henhold til Snejbjerg Hallens vedtægter)

I de p.t. gældende vedtægter omtales et begreb som bidragsyder. Læs mere her hvordan du kan blive registreret som bidragsyder via dit bidrag til indsamlingen til Snejbjerg Multihal. 

 

Klippedag:

Sædvanen tro var hallens repræsentantskab indbudt til "klippedag" lørdag d. 28.september kl. 8.00. Efter morgenkaffe hvor dagens opgaver blev fordelt gik man igang med klipning af buske, hække og andre vedligeholdeldesopgaver omkring hallen. En god dag og hjælp til hallens vedligeholdelse.

 

Repræsentantskabsmøde: 

På seneste repræsentantskabsmøde blev nogle ændringer i vedtægterne diskuteret. Der blev indkaldt til et nyt repræsentantskabsmøde d. 10. september 2013, hvor ændringerne blev enstemmigt godkendt. Der var efterfølgende indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde lørdag d. 28. september 2014 kl. 8.30 for 2. valghandling hvor ændringerne blev endeligt vedtaget. De opdaterede vedtægter kan læses her.

 

Valg til repræsentantskabet sker på et årligt møde sidst i januar (se nærmere under "nyt fra bestyrelsen"). Næste valg sker onsdag d. 29. januar 2015 kl. 18.00 jfr. indkaldelse i Herning Folkeblad. 

På valg i 2015 er Hans-Henrik Olsen, Steen Jensen og Torben Bennekow. 

 

Borgermøde - Snejbjerg Mulitihal 

Blev afholdt torsdag d. 7. marts 2013 hvor næsten 200 tilhørere fik gennemgået det flotte oplæg til Snejbjerg Multihal, af Jørn From C.C. Contractor A/S og Anette Lind, Midt Consult - eller "haller" for der bliver flere haller og bevægelsessale i de godt 3.000m2 nye byggeri. Samtidig blev husstandsindsamlingen skudt igang og løber i marts måned.

Læs mere på www.snejbjerg-multihal.dk

 

Snejbjerg Hallens Aktivitetspris 2012

I lighed med sidste år uddeles Snejbjerg Hallens Aktivitetspris i 2012. Bestyrelsen har valgt at uddele aktivitetsprisen i forbindelse med borgermødet d. 7. marts.

Prisen gives primært til en gruppe / forening, og undtagelsesvis enkelt personer, som har udvist særligt initiativ med henblik på at øge kendskabet til og/eller aktivitetsniveauet i Snejbjerg Hallen. (se hele præmissen samt modtager nedenfor ved beskrivelsen for 2011)

Aktivitetsprisen for 2012 blev uddelt til Svend Johansen, der her får overrakt prisen af Steen Jensen, Formand for Snejbjerg Hallen.

 aktivitetspris2012 svendjohansen

Svend Johansen modtager prisen for den store indsats igennem flere år til fordel for multihal projektet. Ingen opgave er for stor eller lille for at skabe opmærksomhed og indsamling, det være sig præmier, tombola, streamere, bilvask, dækskift, flaskeboner samt ikke mindst Snejbjerg Vinen. Knapt er en aktivitet afsluttet inden mindst 2 nye ideer er på vej. Der skal lyde et stort tillykke til Svend.   

 


Byrådet har godkendt byggeprogram for skole/hal projektet

På byrådets møde d. 19. juni blev byggeprogrammet godkendt. Det betyder at der nu kan sættes gang i den spændende proces omkring hvordan vores nye hal skal se ud og hvordan arkitekter "tænker" et fælles hal og skole projekt. Den samlede anlægssum er fortsat de 179 mio. kr. incl. alle "udenomsarealer, parkering- og adgangsforhold samt alle fodboldbaner (både almindelig og kunstgræs).

Det er derfor fortsat vigtigt at vi står sammen om det fælles værested som den nye hal bliver - uansat om det er "storbrugere" af hallen og omklædning eller afdelinger af SSGI der "kun" anvender hallen i mindre omfang. Du kan løbende læse om de mange aktiviteter til fordel for hal projektet på www.snejbjerg-multihal.dk

Læs referatet af byrådets møde her.

 


 

 

 

 

Hjertestarter i Snejbjerg Hallen - Sponseret af Snejbjerg Sparekasses Legat

 

 

 

  Snejbjerg Hallen vil gerne sige en kæmpe stor tak til Snejbjerg Sparekasses Legat for Hallens nye HJERTESTARTER.

Snejbjerg Sparekasses Legat har sponsoreret hjertestarteren og efterfølgende har Snejbjerg Hallen inviteret alle trænere og ledere i Snejbjerg SG&I til et 4 timers hjertestarter kursus / Livreddende førstehjælp hos Brand og Redning Herning. Kurset blev afholdt mandag den 23 april hvor der var 17 deltagende personer i alderen 15-70 år, som fik en fremragende undervisning i brug af hjertestarteren og livreddende førstehjælp.

Selvom hjertestarteren giver besked på hvad der skal gøres, så er det altid betryggende at have en forhåndskendskab til den hvis uheldet er ude. Hjertestarteren er placeret i Snejbjerg Hallens forgang til venstre for døren ind til HAL 1. Den er også tilmeldt Trygfondens hjertestarter netværk på hjertestarter.dk hvor du kan læse mere om brug af hjertestarteren, og vigtigst af alt så kan du altid finde den hjertestarter der er tættest på dig, uanset hvor du befinder dig i Danmark.

Igen en stor tak til Snejbjerg Sparekasses Legat for den flotte gave.

 

 img 3891 


 Snejbjerg Hallens Aktivitetspris

Snejbjerg Hallens bestyrelse har i en periode drøftet hvordan vi kunne påskønne et øget aktivitetsniveau i hallen. På et bestyrelsesmøde i januar måned 2012 har bestyrelsen indstiftet nævnte pris med nedenstående præmis.

Prisen for 2011 blev tildelt Snejbjerg Fitness for den meget markante medlemstilgang som har skabt en væsentlig større aktivitet i hallen, både tidligt og sent. Desuden har indsatsen omkring udvidelse af fitness området medført både en markant forbedret anvendelse af lokalerne samt yderligere tilgang af nye medlemmer. Prisen blev overrakt Kirsten Isager af formand Frits Horslund på træner/leder festen i februar 2012.   

 

Præmisser for aktivitetsprisen:

Prisen gives primært til en gruppe / forening, og undtagelsesvis enkelt personer, som har udvist særligt initiativ med henblik på at øge kendskabet til og/eller aktivitetsniveauet i Snejbjerg Hallen.

Prisen består af et kontant beløb på kr. 5.000 til understøttelse af aktiviteten.

Prisen kan uddeles årligt, såfremt nødvendigt og tilstrækkeligt kandidatur er tilstede, og sker i første halvår ved naturlig og passende lejlighed. Kandidatur kan, med begrundet indstilling, løbende meddeles hallens bestyrelse dog senest inden udgangen af januar måned hvert år, og kan foretages af grupper/ foreninger / enkelt personer, ligesom hallens bestyrelse og/eller repræsentantskab selv kan indstille.

Bestyrelsen for Snejbjerg Hallen afgør suverænt, hvem prisen skal tildeles.

Prisen er indstiftet på bestyrelsesmøde i Snejbjerg Hallen 31.01.2012 og uddeles første gang i 2012 for året 2011.